zurnalu-prenumerata

Prenumerata užsienyje

Prenumerata 2018 metams priimama ir vykdoma į užsienio šalis. Pristatoma siunčiant žurnalus pirmenybiniu paštu kiekvieną ketvirtadienį iš „Lietuvos pašto" skyriaus. Prenumeratos gavėjas privalo turėti tos šalies pašto standartus atitinkančią, tvarkingą gaunamų laiškų dėžutę. Priklausomai nuo šalies ir vietos pašto darbo tvarkos žurnalas pristatomas prenumeratoriui per 3-15 dienų nuo išsiuntimo.  


Savaitraščių prenumerata priimama tik visam mėnesiui ir pradedama vykdyti nuo užsakyto mėnesio pirmos leidinio išėjimo dienos iki užsakyto laikotarpio pabaigos imtinai. 


Žurnalų vieno mėnesio prenumeratos kainos Eurais


Į EUROPOS

SĄJUNGOS ŠALIS

NE Į EUROPOS

SĄJUNGOS ŠALIS

„Žmonės”17,50 eur20,00 eur
„Laime”7,50 eur10,00 eur
„Ji”11,50 eur17,50 eur
„Edita”4,50 eur6,00 eur
„Mamos žurnalas”6,00 eur 7,50 eur
„Legendos”*4,50 eur6,00 eur
„Happy365”**7,00 eur8,50 eur


* „Legendos“ išeina vieną kartą per 3 mėnesius, kaina yra už vieną numerį.

** „Happy365“ išeina vieną kartą per 2-3 mėnesius. Kaina už vieną numerį. 2018 m. išeis penki numeriai (vasarį, balandį, birželį, rugsėjį ir lapkritį).

Priklausomai nuo pageidaujamo užsakyti prenumeratos laikotarpio lentelėje pateiktą kainą reikia padauginti iš mėnesių skaičiaus, gautą sumą sumokėti redakcijai.


Mokėjimą galite atlikti internetu arba grynais pinigais bet kuriame banke.

Mokėjimo pavedime nurodykite: 

gavėjas: UAB „Media bitės"

gavėjo sąskaita: LT 58 73000 1015 223 0424

Pastabų lauke parašykite, ką prenumeruojate, kam ir kur pristatyti žurnalą. Tikslų užsienio prenumeratoriaus adresą prašome pakartotinai parašyti el. paštu: prenumerata@mediabites.lt

Redakcijai ypač svarbu gauti tikslų prenumeratoriaus adresą. Jeigu jis nebus gautas arba gautas netikslus, mes negalėsime visiškai įvykdyti savo įsipareigojimų. 


Jeigu prenumeratą užsakysite iš užsienio, mokėti galite tarptautiniu tarpbankiniu pavedimu. 

Pavedimo dokumente nurodykite: 

gavėjas: UAB „Media bitės"

gavėjo sąskaita:  LT 58 73000 1015 223 0424

bankas: AB Swedbank, SWIFT: HABALT22

Žurnalo pavadinimą, prenumeratos gavėją ir tikslų adresą nurodykite el. paštu: prenumerata@mediabites.lt


Žurnalą pradėsite gauti nuo artimiausio mėnesio pradžios. Jeigu žurnalą norite gauti nuo tolimesnio mėnesio, prašome apie tai atskirai informuoti. 


Jeigu turite klausimų, prašome skambinti ir rašyti prenumeratos vadybininkei Jūratei Kniazevienei, tel.: (8 37) 229639, el. paštas: prenumerata@mediabites.lt.