zurnalu-prenumerata

Žurnalas „Kultūros barai“

Mėnraštis | 11 leidiniai per metus

Kultūros ir meno žurnalas
Daugiau
Kultūros barai 12mėn. prenumerata | 11 leidinių
17.4 Eur
Kultūros barai 6mėn. prenumerata | 6 leidiniai
8.7 Eur
Kultūros barai 3mėn. prenumerata | 3 leidiniai
4.35 Eur

Kultūros ir meno žurnalas lietuvių k., aprėpiantis tiek bendruosius kultūros, jos politikos ir istorijos klausimus, tiek įvairias meno sritis, skatinantis sociokultūrinį polilogą ir diskusijas.

Išleidžiamas kiekvieno mėnesio pabaigoje, apie 24 d. Nr. 7/8 apima 2 mėnesius, yra didesnės apimties, išleidžiamas rugpjūčio pradžioje.