zurnalu-prenumerata

Žurnalas „Trimitas“

Mėnraštis | 12 leidiniai per metus

nušviečiama šaulių organizacijos veikla
Daugiau
Trimitas 12mėn. prenumerata | 12 leidinių
20 Eur
Trimitas 6mėn. prenumerata | 6 leidiniai
10 Eur
Trimitas 3mėn. prenumerata | 3 leidiniai
5 Eur

Žurnale nušviečiama šaulių organizacijos veikla, taip pat publikuojami istorijos, geografijos, kelionių, išgyvenimo ir kiti straipsniai. "Trimitas" leidžiamas nuo 1919 metų yra vienas seniausių periodinių leidinių Lietuvoje.