zurnalu-prenumerata

Žurnalas „VETinfo“

Kas ketvirtį | 4 leidiniai per metus

veterinarijos gydytojams, gyvulininkystės specialistams, ūkininkams
Daugiau
VETinfo 12mėn. prenumerata | 4 leidiniai
12 Eur
VETinfo 6mėn. prenumerata | 2 leidiniai
6 Eur

Leidžiamas vasario, gegužės, rugpjūčio, lapkričio mėnesiais .